Software

Software

Batterij problemen kenmerken zich normaal door een kortere gebruiksduur. Indien uw Garmin horloge opeens niet meer reageert dan is dit meestal geen batterij probleem maar een software fout. Vaak is dit op te lossen door het apparaat een reset te geven.

Reset procedures

Forerunner 205/305/310xt/910xt – Indien mogelijk eerst het apparaat uitzetten. Soft-reset: reset/lap indrukken, vasthouden en dan de mode knop indrukken en ongeveer 10 seconden vasthouden. Fabrieks-reset: mode knop indrukken en vasthouden en vervolgens de aan/uit knop indrukken. Bij het opnieuw opstarten wordt gevraagd of je al je gegevens wilt wissen. Dan Ja of Nee kiezen.

Forerunner 405/410 – 1) Zet het horloge aan. 2) Druk de Start/Stop en Lap/Reset knop in en hou deze ingedrukt. 3) Na ongeveer 6 seconden zal het scherm blank worden. 4) Laat de Start/Stop knop los en blijf de Lap/Reset knop ingedrukt houden. 5) Het horloge zal nu opnieuw opstarten. 6) Vervolgens “Ja” kiezen op de vraag om alle data te verwijderen.

Forerunner series 1xx/2xx/6xx/7xx/9xx – 1) Zet het horloge uit door de aan/uit knop (linksboven) in te drukken en 15 seconde vast te houden. 2) Druk de knoppen rechtsboven en rechtsonder in en hou deze ingedrukt. 3) Druk de “aan/uit” knop in (nu drie knoppen ingedrukt). 4) Bij de eerste pieptoon de knop rechtsboven loslaten. 5) Bij de tweede pieptoon de knop rechtsonder loslaten. 6) Tenslotte de “aan/uit” knop loslaten.

Software

Normaal gesproken kunt u de software van uw Garmin updaten via Garmin Express of WebUpdater. Echter in sommige gevallen is het handig om direct toegang te hebben tot oudere versies van de software en de Garmin tools. Zie deze link voor verdere informatie.